JOBVIT

Inzetbaarheid & Vitaliteit

JOBVIT

Inzetbaarheid & Vitaliteit

JOBVIT

Inzetbaarheid & Vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid

Wanneer je je sterk en fit voelt, beschikt over mentale veerkracht en doorzettingsvermogen, en wanneer je bruist van energie, kun je jezelf vitaal noemen.

Vitaliteit is belangrijk voor iedereen, en zeker voor mensen die werken. 

Vitaliteit zorgt voor meer energie en plezier in je werk. Onderzoek wijst uit dat vitaliteit veel invloed heeft op hoe iemand zijn werk doet:

  • Een vitale medewerker heeft een positief effect op anderen (klanten en collega’s bijvoorbeeld)
  • De kwaliteit van zijn of haar werk neemt toe
  • De vitale medewerker voelt zich meer verbonden met de organisatie


Ook voor een organisatie of bedrijf zijn de effecten merkbaar:

  • Vitaliteit werkt kostenbesparend
  • Vitale medewerkers presteren beter
  • Ze zijn minder vaak ziek
  • Ze zorgen voor betere organisatieresultaten

Vitaliteit

Jobvit kan bedrijven, leidinggevenden en medewerkers helpen om hun vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Met behulp van online vragenlijsten, tools en opdrachten gaan medewerkers zelf op zoek naar hun energiebronnen, energievreters en energiebalans. De werkwijze versterkt het zelfleiderschap en stimuleert eigen initiatief van medewerkers. 

De opdrachten worden gecombineerd met verdiepende coachingsgesprekken. In het eerste gesprek worden de uitkomsten van een aantal vragenlijsten besproken en krijgt de medewerker meer zicht op eigen drijfveren, energiebalans en eigen manier om met tegenslag om te gaan. Deze uitkomsten worden in het tweede gesprek vertaald naar de werksituatie. De medewerker kan dan aan de slag met het maken van een stappenplan waarin lange termijn doelen worden vertaald naar concrete kleine, behapbare stappen. Ook wordt gekeken naar mogelijke obstakels. In het derde gesprek wordt het stappenplan aangescherpt en gekeken naar de eerste acties die mogelijk al zijn ondernomen.

Steeds wordt het eigen initiatief van de medewerker gestimuleerd, zodat de medewerker zijn mogelijkheden beter leert benutten en de energiebalans optimaler wordt.