JOBVIT

Stressmanagement & -preventie

JOBVIT

Stressmanagement & -preventie

Spanning

Dat werk spanning met zich mee brengt is menselijk en functioneel. Het helpt ons om scherp te blijven en prestaties te leveren. Wanneer het spanningsniveau continue hoog is en gebaseerd op ‘angst en dreiging’ wordt het problematisch en schaadt het onze gezondheid.
Stressbronnen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • angst om je baan te verliezen
  • angst om fouten te maken en ‘afgerekend’ te worden
  • te hoge eisen stellen aan jezelf

Daar komt bij dat we tegenwoordig veel informatie te verwerken hebben. De ‘digitale revolutie’ (internet, sociale media, etc.) leidt ertoe dat we onbeperkt prikkels toegediend krijgen. Het vraagt van ons om grenzen  te stellen en goed voor onszelf te zorgen. Jobvit is specialist op het vlak van stressmanagement en vitaliteitscoaching.

Begeleidingstraject

Een begeleidingstraject bestaat uit een aantal (meestal 4 tot 8) gesprekken. Er is eerst een oriënterend gesprek om vast te stellen wat de vragen zijn en hoe we daar het beste mee aan de slag kunnen gaan. Vervolgens brengen we in kaart met welke omstandigheden en persoonlijkheidskenmerken je klachten samenhangen. Vervolgens formuleren we samen persoonlijke doelstellingen en bespreken of het nuttig is om de omstandigheden aan te passen.

Stressmanagement is gericht op het versterken van je draagkracht door het vergroten van vaardigheden (bijvoorbeeld grenzen stellen, omgaan met conflicten). We werken er naar toe dat je zelf meer touwtjes in handen hebt, en inzicht hebt in voor jou mogelijke valkuilen en energiebronnen. Het gaat erom dat je begrijpt hoe je de balans kunt houden tussen wat stress geeft (de energievreters) en wat je helpt vitaal en gezond te blijven (energiegevers). Daarbij gebruiken we soms de werkenergie analyse als hulpmiddel.